Tuki Iltalampulle

AUTA MEITÄ PITÄMÄÄN LAMPPU PALAMASSA

Olemme kiitollisia jos sinulla on mahdollisuus ottaa osaa taloudellisen kuormamme kantamiseen ja tukea työtämme?

Sen voit tehdä säännöllisesti tai satunnaisesti. Näin osaltasi olet myötävaikuttamassa siihen, että Iltalamppu palaa jatkossakin ja evankeliumin Ilosanoma leviää toimintamme kautta.

Muista, että Jumala ei jää kenellekkään mitään velkaa, vaan hän maksaa sinulle takaisin ajallaan ja tavallaan. Se ei välttämättä tule minkään maan valuuttana, vaan hänellä on omat tapansa siunata sinua kun sinä olet tukenut työtä, joka edesauttaa evankeliumin sanoman eteenpäinviemistä. Tukesi voit antaa alla mainitulle tilille

Tukesi voit antaa seuraavalle tilille:

Missio Iltalamppu ry, tilinumero FI66 5037 0520 0372 15

Kiitos lahjastasi!

Taloudellisesti Iltalamppu-työtä tehdään täysin vapaaehtoisten lahjoitusten turvin ns. uskon varassa. Taisto Laakso toimii päätoimisena mediaevankelistana, jonka vastuualueeseen kuuluvat Iltalamppu-radio-ohjelmien tuottaminen ja toimittaminen, sekä Missio Iltalamppu-tapahtumien järjestäjäminen ja juontaminen.

Toiminnasta aiheutuneet kulut:

Suurimpina kuluina ovat palkkakulut, kaikkine lakisääteisine sosiaalikuluineen. Koska kysymys on säännöllisestä toiminnasta niin siitä aiheutuu myös muita säännöllisiä kustannuksia, kuten, matkakustannukset, puhelinkustannukset, ATK-kulut, toimistotarvikekulut, tarjoilukustanukstet, ilmoituskulut, jne

Iltalampun toiminnasta vajaat 10-vuotta Taisto ja Merja Laakso rahoittivat toiminnan miltei kokonaan omista varoistaan, mutta työn laajennuttua "rahkeet" eivät enää kestäneet. Tämän jälkeen perustettiin virallinen yhdistys, Missio Iltalamppu ry, jonka kautta kaikki halukkaat voivat tukea Iltalamppu-toimintaa.

KIITOS !Kiitos kaikille, jotka olette jo tukeneet työtämme taloudellisesti ja esirukouksin. Olemme siitä kovasti kiitollisia. Ilman esirukousta emme voisi tätä työtä tehdä. Se on sellainen voimavara, että sen arvoa emme kukaan osaa ymmärtää. Haluamme jatkossakin sulkeutua esirukouksiinne. Tavataan rukousalttarilla