Mitä ovat Misso Iltalamppu-tapahtumat

Missio Iltalamppu-tapahtumat keräävät monilla paikkakunnilla salit täyteen väkeä, kuten kuvassa Huittisissa Risto Ryti-konserttisalissa.

Kaiken kansan ILTALAMPPU-tapahtumat

Vuosituhannen alussa alkaneita Iltalamppu-tapahtumia pidetään eri kristillisissä seurakunnissa eri puolilla kuuluvuusaluetta. Tapahtumat ovat saaneet laajan mielenkiinnon myös seurakuntien ulkopuolella, jonka vuoksi niistä on muodostunut kaiken kansan tapahtumia.

Monet toiminta-alueellamme toimivat pastorit ovat julkisesti kertoneet ja myöntäneet, etteivät he tahdo saada seurakuntien ulkopuolista väkeä liikkeelle, mutta Iltalamppu tavoittaa. Siksi monet seurakunnat haluavat Iltalampun kanssa yhdessä järjestää Iltalamppu-tapahtumia eri puolilla kuuluvuusaluetta.

Iltalamppu-toiminnasta onkin muodostunut vuosien saatossa toiminta-alueensa mittavin yhteiskristillinen toimintamuoto, jos otetaan huomioon niin radiossa kuin Iltalamppu-tapahtumissa tavoitetut ihmiset ja toiminnan säännöllisyys.

On selvää, ettemme tavoittaisi näin paljon ihmisiä ilman Iltalamppu-ohjelmaa. Taisto Laakso tavoittaa ohjelmallaan ihmisiä moninkertaisesti enempi kuin minkään seurakunnan palveluksessa ollen. Se ei silti tarkoita, että olisimme seurakuntien kilpailijoita, Ei, vaan olemme heidän yhteistyökumppaneitansa ja haluamme toiminnallamme tukea heidän evankelioimistyötänsä.

Monilla paikkakunnalla salit ovat täyttyneet Missio Iltalamppu-tapahtumissa. Kuvassa yleisöä Porin Helluntaikirkossa pidetyssä tapahtumassa. Saliin mahtuu noin 800 henkeä

 Iltalamppu on ilmiö...

Iltalamppu on ilmiö, joka hakee vertaistaan.... Näin on totesi erään satakuntalaisen seurakunnan pastori,  joka on jo vuosia seurannut Iltalampun toimintaa ja sen vaikutuksia omalla työalueellaan. Minkälaisesta ilmiöstä on kysymys ja mitä pitää sisällään Iltalampun toinen työsektori, kaiken kansan Iltalamppu-evankelioimistapahtumat?

Vuosituhannen vaihteessa Taisto Laakso Laakso koki, että radio-ohjelmien rinnalla pitäisi aloittaa myös yhteiskristillisten Iltalamppu-evankelioimistapahtumien pitämisen. Ensimmäiset tapahtumat pidettiin 2000-luvun alussa Taiston silloisella kotipaikkakunnalla Harjavallassa. Nakkilan ev.lut.seurakunnan lehtori Satu Salo vieraili eräässä Harjavallan Iltalampussa ja kutsui sen jälkeen Taistoa vierailemaan Iltalamppu-tapahtuman merkeissä myös Nakkilan luterilaisessa seurakunnassa. Tapahtuma pidettiin 5.5.2002, salin ollessa ääriään myöden täynnä. Siitä alkoivat ulkopuolella Harjavallan pidettävät Iltalamppu-tapahtumat, jotka jatkuvat edelleen. Työ laajeni nopeasti lähes jokaisessa kuuluvuusalueen seurakunnassa pidettäviksi, säännöllisiksi evankelioimistapahtumiksi. Valtaosa tapahtumista on pidetty luterilaisissa seurakunnissa. Näiden lisäksi säännollisesti tapahtumia pidetään ns. vapaitten suuntien seurakunnissa. Seurakuntien lisäksi Iltalampun kanssa yhteistyötä tekevät kunnat ja kaupungit, alueen vankilat, sekä yritykset.

Tapahtumat saivat hyvän vastaanoton. Salit täyttyivät ja palautteissa kerrottiin, että sinne oli helppo tulla ja siellä oli hyvä olla. Monet olivat sitä mieltä, että Iltalampun tapaisilla evankelioimistapahtumilla oli suoranainen tilaus, maakunnassa, jossa väen ei oltu totuttu runsain määrin liikehtimään hengellisiin tilaisuuksiin. Erään seurakunnan vastuunkantaja ihmetteli eräässä haastattelussa, ettei koskaan heidän kirkossaan ole ollut yleisöä niin paljon kuin Iltalamppu-tapahtumassa. "Mattimyöhäiset" joutuivat palaamaan ovelta takaisin kun näkivät, ettei kirkkoon yksinkertaisesti enää mahdu, koska se oli eteistä myöden täynnä. Vuosien saatossa Missio Iltalamppu-tapahtumista on muodostunut Satakunnan mittavin yhteiskristillinen, maakuntaa kiertävä tapahtuma, jonka toiminta ulottuu myös maakuntarajojen ulkopuolelle.

Iltalamppu-tapahtumat ovat olleet monen kohdalla siltana takaisin seurakuntaan. Elämän eri tilanteissa monet vieraantuvat seurakunnista ja jäävät toiminnan ulkopuolelle. Monet heistä eivät ole kuitenkaan unohtaneet hengellisiä asioita, vaan ovat kuunnelleet Iltalamppu-radio-ohjelmia ja ovat näin pysyneet "henkissä". Monen tämänkaltaisen ihmisen tie on myös johtanut Iltalamppu-tapahtumiin, jossa he ovat kokeneet hengellisen uudistumisen ja palanneet takaisin seurakuntansa yhteyteen.

Monet mukanaolijoista ovat kuunnelleet ohjelmia vuosikausia, toiset jopa alusta, vuodesta 1993 alkaen. Iltalampun saapuessa paikkakunnalle, monet ovat kertoneet tulleensa mukaan saadakseen kasvot radio-ohjelmalle. Monet ovat tulleet tilaisuuksissa uskoon, sekä kokeneet hengellisen uudistumisen.

Iltalamppu-tapahtumista on muodostunut monilla paikkakunnilla vuosittain toistuva tapahtuma. Pienemmillä paikkakunnilla Iltalamppu vierailee keskimäärin joka toinen vuosi.

Pori on vahvaa Iltalampun kuuntelualuetta ja se näkyy myös Iltalamppu-tapahtumien yleisössä, joka kuvassa täytti Porin Helluntaikirkon. Saliin mahtuu noin 800 henkeä. Porissa Iltalamppu-tapahtumia on pidetty myös luterilaisissa kirkoissa

ILTALAMPPU ON AIDOSTI YHTEISKRISTILLINEN. Iltalampun yhteiskristillisyys ei tule esille vain juhlapuheissa, vaan myös arkielämässä. Se on koeteltu ja toimivaksi havaittu. Annamme arvon eri kirkkokunnissa tehtävälle työlle. Hengellinen sisaruus ja veljeys ei kulje kirkkokuntarajoja, vaan sydämiä myöten. Yhdistävä tekijä ei ole seurakuntien jäsenkortit, vaan Jeesus Kristus, joka Golgatalla vuodatti verensa koko ihmiskunnan puolesta ja meni Isän luokse valmistamaan sijaa kaikille Häneen uskoville. Yhteiskristillisyyttä pidetään yhtenä Iltalampun "tavaramerkkinä" ja vahvuutena. Eräs luterilaisen kirkon pappi sanoi aikoinaan Harjavallan kirkossa Iltalamppu-tilaisuudessa pitämässään puheessa, että Iltalampun toiminta on harvinaista sikälikin, että  kaksikymmentä vuotta on tehty työtä ilman riitaa. Hän sanoi, että se on harvinaista koko kirkkohistoriassa. Tämä saattaakin olla yksi syy, miksi ohjelmaa kuunnellaan kaikissa yhteiskuntaluokissa seurakuntataustaan katsomatta ja Missio Iltalamppu-tapahtumiin uskalletaan tulla. Tapahtumien puhe- ja musiikkiosuuksissa yhteiskristillisyys on toiminut loistavasti, vaikka seurakunnilla onkin omat opilliset eroavaisuutensa. Iltalampussa lähdemme siitä, että opilliset asiat kuuluvat kunkin seurakunnan oman opetuksen piiriin. Pääpaino Missio Iltalamppu-tapahtumien sisällössä onkin neuvoa miten ihminen löytää tien Jumalan luokse ja saa pelastusvarmuuden ja toivon iankaikkisesta elämästä kerran taivaassa. Tähän ei ketään pakoteta, eikä painosteta, vaan jokainen itse ratkaisee henkilökohtaisen suhteensa Jeesukseen.